3955 1997 |  info@medicsport.dk

Motionsklubben Elefanten

elefanten O

 

 

Første kontakt med MedicSport var i marts 2014, hvor de, sammen med tre andre mulige leverandører, blev kontaktet af maskinudvalget. Formålet var at få informationsmateriale, prislister samt kontakter til centre, hvor leverandørernes udstyr kunne besigtiges og afprøves.

Vi havde et super samarbejde gennem hele forløbet, hvor MedicSport på en professionel måde besvarede de forespørgsler vi havde, samt leverede de informationer vi skulle bruge i vores evaluering og samtidig agerede uden at være påtrængende.

Ved det afsluttende møde i september, hvor to leverandører, der var udvalgt til at give endeligt bud, fik hver 1 time til at præsentere deres endelige tilbud, gjorde MedicSport det igen på en stille, rolig og professionel måde. Efter sidste leverandør havde afsluttet sin præsentation og forladt mødestedet, gennemgik bestyrelsen med maskinudvalget alle modtagne informationer, tilbud m.m. samt maskingruppens anbefaling. Herefter blev hver enkelt mødedeltager bedt om at komme med en begrundet anbefaling. MedicSport blev enstemmigt valgt.

Så fulgte en tid hvor Motionsklubben Elefantens valg af udstyr blev gennemgået i detaljer med MedicSport, således at en endelig kontrakt kunne udarbejdes. Der blev ændret flere maskiner fra type VR3 til Eagle, tilføjet et par Bravo maskiner og besluttet farver til stel og betræk. Alt i alt en fin oplevelse med professionelle medarbejdere, som i et konstruktivt samarbejde fandt frem til den helt rigtige løsning for os. Kontrakten blev underskrevet af bestyrelsesformanden primo oktober efter alle detaljer var faldet på plads.

Frem til levering af udstyret fik vi fortsat professionel hjælp til f.eks.: indretning af centret, logistikken vedr. levering og montering af udstyret og hvordan vi forberedte vore instruktører og øvrige medlemmer på skiftet fra vores leverandør og samarbejdspartner gennem næsten 20 år til Cybex udstyr osv.. Udstyret ankom d. 5. januar 2015, og der var d. 5. og 6. januar fuld dækning fra MedicSport med personale til at transportere, placere og montere udstyret i det nye center.

Da det nye center ikke åbnede før d. 24. januar 2015, havde vi en periode, hvor instruktører m.fl. kunne benytte maskinerne og blive fortrolige med dem, inden vi slog dørene officielt op. Samtidig kunne vi, i samarbejde med MedicSport, foretage de få justeringer, der viste sig hensigtsmæssige hen ad vejen samt få monteret spejle, ribber, borde, stole, reoler, TV og radio mm.

MedicSport afholdt inden centrets åbning et kursus, hvor to instruktører gennemgik og demonstrerede alt udstyr for Elefantens instruktører og bestyrelsesmedlemmer m.fl.. Ibrugtagningen af centret foregik ved et åbent hus arrangement d. 24. og 25. januar 2015, og var en stor succes med 4-500 besøgende, og det har efterfølgende resulteret i en flot medlemsfremgang.

Medlemmerne i alle aldersgrupper (yngste er 14 år og ældste er 92 år) har efterfølgende ubetinget rost valget af maskiner, samt betonet at maskinerne er bedre til at træne de relevante muskelgrupper end vor tidligere maskinpark. Der har ikke været problemer med at ”finde ud af” at bruge udstyret og på den netop afholdte generalforsamling var der, fra en forsamling på ca. 100 medlemmer i alle aldersgrupper, helt enstemmig ros til bestyrelsen for valg af udstyr.

Samlet set er valget af MedicSport og dermed udstyr fra Cybex en succes og der har kun været tilfredse tilbagemeldinger fra Motionsklubben Elefantens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

elefanten 1

elefanten 2

elefanten 3

elefanten 4

elefanten 5