3955 1997 |  info@medicsport.dk

Haller & foreninger

Hvorfor tilbyde fitness?

Som hal er det vigtigt at være et godt mødested, hvor der findes et stort fællesskab og mange forskellige aktiviteter. Det kan dog være vanskeligt at opretholde den mangfoldige aktivitet dagen igennem, hvilket medfører tomme lokaler og "døde tidspunkter". Med implementering af fitness i jeres hal kan I udnytte alle ledige lokaler og kvadratmeter.

I tiltrækker også nye brugere og skaber et øget aktivitetsniveau i hallen dagen igennem. Det vil også give en økonomisk gevinst, da det som bekendt er dyrt at have tomme lokaler. Ved at investere i fitness i hallen følger I de eksisterende trends og tendenser: Brugere ønsker at have mulighed for at vælge mellem mange forskellige slags aktiviteter, og ikke mindst at kunne træne, når det passer dem - de kræver fleksibilitet frem for at være styret af fastsatte mødetidspunkter. Med fitness kan I imødekomme dette behov og samtidigt få udnyttet jeres ledige haltid. 

De nye brugere kan også bringe fornyet energi og deltagelse til hallens øvrige idrætsaktiviteter - på den måde glæder tiltaget også jeres eksisterende foreninger og brugere i hallen. Ikke mindst vil implementering af fitness gøre, at I fortsat holder jer aktuelle! 

Vi har mange års erfaring og kan hjælpe jer fra start til slut via følgende proces:

  1. Potentialeafdækning: I fællesskab finder vi frem til, hvad netop I har brug for
  2. Praktiske omstændigheder: Vi gennemgår jeres muligheder samt hvilke faktorer, der skal tænkes med i planlægningen
  3. Løsninger, indretning og udstyr: Via 3D-tegninger visualiserer vi, hvordan lokalerne bedst kan udnyttes og indrettes
  4. Vedligeholdelsesaftale: Vi sikrer jer længst mulig levetid på udstyret
  5. Finansiering: Vi finder den rigtige og mest rentable løsning til jer
  6. Handlingsplan: Sådan kommer I godt igang.

 

Gør som Alhedens Idræts- og Kulturcenter 

I forbindelse med en forestående renovering af hallen besluttede de at oprette fitness:

Vi valgte at tilbyde et bredt udvalg af fitnessudstyr, herunder cirkeltræning og vægttræning til alle målgrupper. Siden opstarten i januar 2019 er det gået jævnt opad med medlemstallet, og i dag har vi 610 aktive medlemskaber – hvilket er over alt forventning, da vi havde budgetteret med 225 medlemmer. Integreringen af fitness er en enorm glæde og meget vækstfremmende for vores hal. Det har tiltrukket mange nytilkomne brugere, og det giver mulighed for, at folk opdager og benytter hallens øvrige faciliter. Fitnesstilbuddet har derfor givet hallen en helt anden synergi end hidtil, og det har øget aktivitetsniveauet og livet i hallen hele dagen igennem – lige fra kl. 05.00 om morgenen til kl. 23.00 om aftenen.

Katalog haller og foreninger

Modtag vores katalog
 
Er du interesseret i at vide mere om, hvordan vi hjælper med at skabe løsninger i haller og foreninger samt se eksempler på motionsrum? Vi har både en online version og en fysisk udgave – kontakt os ved interesse.

kONTAKT DIN nærmeste konsulent eller skriv til info@medicsport.dk
Kataloger

3d indretning:

Visuelt overblik med 3D-tegninger

Det kan være svært at vurdere, hvordan et træningslokale bedst muligt kan udnyttes, så derfor hjælper vi med at visualisere den optimale udnyttelse og indretning via 3D layout-tegninger. Disse tegninger er brugbare både i forhold til sammensætning af den endelige udstyrspakke samt til fordelingen af kvadratmeterpladsen til de enkelte områder (styrke, kredsløb, omklædning, mm). På billedet vises et eksempel på 75 m2
3d